BLÄSTRING

FFG AB utför blästring av både betonggolv och stålgolv. Vi blästrar i ett slutet system.